Get Adobe Flash player
  • 144635Antal besøgende i alt:
  • 22Besøgende i dag:
  • 41Besøgende i går:
  • 302Besøgende sidste weekend:
  • 0Besøgende online lige nu:

  Oprindelsen?

  Print Friendly, PDF & Email

  De andre Lynggaard

  På Mors er der flere gårde med navnet Lynggaard. Slår man op i standardværket Trap: Danmark nævnes dog kun to, Lynggaard i Lødderup Sogn og Lynggaard i Tødsø Sogn. De ligger/lå begge et par km. fra Nykøbing. Sidstnævnte nævnes allerede 1436, et par år før unionskongen Erik af Pommern måtte forlade landet og slå sig på sørøveri. I dette dokument fra 1436 stavedes navnet Lyønggard, og på Mors udtaltes både planten lyng og sted- og slægtsnavnets første stavelse som ”ljøng”, noget tilflyttede kan have svært ved!

  Og studerer man slægtsforholdene grundigere viser det sig, at gården i landsbyen Lødderup fik sit navn efter fæsteren i slutningen af 1600-tallet, Poul Sørensen Lynggaard, født ca. 1644, død 1710, der omkring 1670 kom til gården fra Lynggaard i Tødsø. Denne gård var for øvrigt en så­kaldt enstedgård, der lå udenfor landsbyens dyrkningsfællesskab. Gården lå således for sig selv og havde derfor naturligvis et navn. – Lynggaard i Tødsø er nu helt forsvundet, og stedet, hvor den lå, dækkes af industribygninger.

  En tredje gård med navnet Lynggaard ligger nu udenfor den lille landsby Skarum i Alsted Sogn godt en halv snes km. nord for Nykøbing. Denne gård er specielt kendt i Morslands histo­rie, fordi gårdens gamle stuehus’ udseende og indretning er fastholdt af gamle tegninger, bå­de på grund af husets høje alder, og fordi dette stuehus var meget typisk for byggeskikken på Mors i årene omkring år 1800. Denne gård hørte til de ganske få gårde, som det lykkedes at få bønderne til at flytte ud på marken fra det trygge miljø i de gamle landsbyer allerede ved Ska­rums udskiftning fra dyrkningsfællesskabet 1786.

  Lynggaard i Skarum

   

  Det gamle stuehus stod nogenlunde uændret i næsten halvandet hundrede år. Gården er tegnet og grundigt beskrevet af lærer A.C. Skyum, Erslev, i Historisk Aarbog for Mors 1923.

  Men denne gård fik først sit navn efter fæsteren på udskiftningstiden! Han hed Niels Christensen Lynggaard, født ca. 1731-33, død 1799, og havde fæstet gården ved sit giftermål senest 1766 med Johanne Christensdatter (Balle) fra Galtrup. Men Niels’ herkomst er desværre ukendt, selv om vi dog kender hans mor, Sidsel Lauridsdatter, der døde hos ham 1778, 85 år gammel, altså født ca. 1693.

  Selv om to af Niels Lynggaards børn havnede i Vester Hvidbjerg i Hvidbjerg Sogn på Sydmors tyder intet på, at Niels stammede herfra. – Hans datter Johanne Nielsdatter, 1770-1815, blev gift 1806 med den rige enkemand Christen Sørensen, 1748-1831, hvis store gravsten endnu findes ved Hvidbjerg Kirke, noget meget usædvanligt for den tids bønder. Og sønnen Christen Nielsen Lynggaard, 1767-1844, der var fæster under herregården Ullerup af fødegården i Skarum 1799-1820, havnede ligeledes i Vester Hvidbjerg, hvor han døde som aftægtsmand hos den nævnte søster Johanne Nielsdatters datter Johanne Christensdatter, gift med Niels Bjerring Mehl.

  Lynggaard

  Om Lynggaard-navnets gennemslagskraft i forbindelse med gården i Skarum vidner det, at den nævnte Christen Nielsen Lynggaards efterfølger som fæster af gården fra 1820, Christen Jensen Lynggaard, død 1856, straks fik dette tilnavn – selv om han dog enkelte gange blev kaldt Nørgaard efter sin fødegård, Nørgaard i Skarum.

  Plan